محصولات شرکت در صنعت نفت

استاندارد شرح گرید سایز پوشش
ANSI/ASME B 18.2.2 مهره مطابق استاندارد 5 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 1/2تا1/8-1اینچ انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 2510 مهره مطابق استاندارد ASTM ، ISO898-1 M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 934 مهره مطابق استاندارد 6 ، 8 ، 10 M6 تا M 30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 6915 مهره مطابق استاندارد 8 ، 10 ، 12 M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)