محصولات شرکت در صنعت ماشین الات عمرانی و کشاورزی

استاندارد شرح گرید سایز پوشش
MF (MASSEY FERGUSON) پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 -12.9 3/16تا 1/8-1 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
FIAT پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 -12.9 M4 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
JCB پیچ مطابق استاندارد 6.8 - 8.8 - 10.9 -12.9 3/16تا 1/8-1 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)