محصولات شرکت در صنعت ماشین الات عمرانی و کشاورزی

استاندارد شرح گرید سایز پوشش
MF (MASSEY FERGUSON) مهره مطابق استاندارد 6 - 8 - 10 -12 3/16تا 1/8-1 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
FIAT مهره مطابق استاندارد 6 - 8 - 10 -12 M4 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
JCB مهره مطابق استاندارد 6 - 8 - 10 -12 3/16تا 1/8-1 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)