محصولات شرکت در سازه های فلزی

استاندارد شرح گرید سایز پوشش
DIN 529 Anchor Bolt ASTM F1554 1/2اینچ تا1اینچ    
M8  تا M24
گالوانیزه ، فسفات