محصولات شرکت در سازه های فلزی

استاندارد شرح گرید سایز پوشش
DIN 6915 مهره مطابق استاندارد 8 - 10 M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN EN 14399-4 مهره مطابق استاندارد 8 - 10 M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN EN 24032 مهره مطابق استاندارد 6 - 8 - 10 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 934 مهره مطابق استاندارد 6 - 8 - 10 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)