محصولات شرکت در صنایع خودرویی

استاندارد شرح گرید سایز پوشش
KES مهره مطابق استاندارد کیاموتورز 6 - 8 - 10 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
NES مهره مطابق استاندارد نیسان 6 - 8 - 10 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
MES مهره مطابق استاندارد مزدا 6 - 8 - 10 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
JIS مهره مطابق استاندارد 6 - 8 - 10 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
HUNDAI مهره مطابق استاندارد هیوندای 6 - 8 - 10 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
PSA مهره مطابق استاندارد پژو سیتروئن 6 - 8 - 10 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
RENAULT مهره مطابق استاندارد رنو 6 - 8 - 10 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)