محصولات شرکت در صنعت نفت

استاندارد شرح گرید سایز پوشش
DIN 835 پیچ استاد دو سر رزوه مطابق استاندارد 5.6 ، 8.8 ، 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 938 پیچ استاد دو سر رزوه مطابق استاندارد 5.6 ، 8.8 ، 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 939 پیچ استاد دو سر رزوه مطابق استاندارد 5.6 ، 8.8 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 975 پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد ASTM A320 (L7-L7M-……) ISO898-1 (8.8 - 10.9 - 12.9 ) M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 976-1 پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد 4.8 - 5.8 - 8.8 - 10.9 M6 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
DIN 2510 پیچ استاد دو سر رزوه مطابق استاندارد B7-B7M-B8-B8M-B8T-B16-L7-L7M M12 تا M30 انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)
ANSI/ASMEB16.5 پیچ استاد تمام رزوه مطابق استاندارد ASTM 193 (B7، B7M ، B16،..... ) ASTM320(L7 ،L7M ، ....... ) 1/2تا 1/8-1اینچ انواع گالوانیزه سرد ، فسفاته ، زینک فلیک (ژئومت 321 ، ژئومت 500)